Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015

«Ασφαλείς στο σπίτι» • Νέο πιλοτικό πρόγραμμα κοινωνικής φροντίδας

Το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγ. Δημητρίου, μέσω των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» & «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας», συνεργάστηκε με μεγάλη επιτυχία με την ΜΚΟ PRAKSIS, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Ασφαλείς στο σπίτι».

Το πρόγραμμα «Ασφαλείς στο σπίτι» υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων για την παραμονή τους στο σπίτι, μέσα από τρεις βασικούς άξονες:

  • Ασφάλεια
  • Προστασία
  • Γενικές Βελτιώσεις

Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε τρεις κατοικίες, οι οποίες επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια ένταξης του προγράμματος.
Την χρονική αυτή περίοδο γίνεται διερεύνηση των αναγκών σε 4 έως 6 ακόμη κατοικίες, των οποίων οι επισκευές θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το Φεβρουάριο 2016.

  • Μόνωση ταράτσας - πριν
  • Μόνωση ταράτσας - μετά
  • Αποκατάσταση ταβανιού - πριν
  • Αποκατάσταση ταβανιού - μετά
  • Αποκατάσταση μπάνιου