Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Συνεχίζονται τα προγράμματα "Βοήθεια στο σπίτι" και "Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας"

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Δημητρίου, κατά τη συνεδρίασή του στις 11/11/2015, ενέκρινε τη συνέχιση των προγραμμάτων "Βοήθεια στο σπίτι" και "Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας" και μετά την 1/1/2016, μέσω της σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ).

Το πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι και η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας παρέχουν οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, με ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη σε μη αυτοεξυπηρετούμενους συμπολίτες μας, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία παρακάτω τη σχετική απόφαση.