Βοήθεια στο Σπίτι

Βοήθεια στο Σπίτι


 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» απευθύνεται σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας και σε άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ).

Μέσω του προγράμματος παρέχεται οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα σε ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπηρίες στο οικείο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους με στόχο την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ιδίων και των οικογενειών τους.

Πληροφορίες: 210 9754035


 

Το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγ. Δημητρίου, μέσω των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» & «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας», συνεργάστηκε με μεγάλη επιτυχία με την ΜΚΟ PRAKSIS, στο πλαίσιο του…
Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Δημητρίου, κατά τη συνεδρίασή του στις 11/11/2015, ενέκρινε τη συνέχιση των προγραμμάτων "Βοήθεια στο σπίτι" και "Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας" και μετά την…