Δημοτολόγιο

Δημοτολόγιο


Για έκδοση εγγράφων από τo Γραφείο Δημοτολογίου, επιλέξτε από τη δεξιά λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε την αντίστοιχη αίτηση.
Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Τηλ. επικοινωνίας με το Δημοτολόγιο: 2132007715 - 2132007718
• Fax: 2109733259.