Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Πρόσληψη δύο εργατών νεκροταφείου

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών…
H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα άτομα για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών…
Δίνονται στη δημοσιότητα οι ανασυνταγμένοι πίνακες επιτυχόντων των υποψηφίων της ΣΟΧ1/2017 σύμφωνα με την υπ' αρ. 1468/2017 απόφαση του ΑΣΕΠ.-…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, με ειδικότητα…

Πρόσληψη δύο κηπουρών από το Δήμο

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών…