Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Δίνονται στη δημοσιότητα οι πίνακες κατάταξης και προσληφθέντων των υποψηφίων της ΣΟΧ3/2017.-  
H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο, με ειδικότητα ΠΕ Ιατρού Παθολόγου, για την…

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018
Την Παρασκευή 19-1-2018 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωσης μεταξύ των τριών υποψηφίων που ισοβαθμούν για την δεύτερη…

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018
Την Τετάρτη 17/1/2018 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο με ειδικότητα ΤΕ…