Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την προκήρυξη 3Κ/2018 για την πλήρωση 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού…
Δίνονται στη δημοσιότητα οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των υποψηφίων της ΣΟΧ2/2017.-  
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνει τον Πίνακα κατάταξης των αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου…

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018
Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 29/1/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου…

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018
Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 25/01/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του…