Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Η B/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης καθαρίστριας με μίσθωση σύμβασης έργου για το…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων καθαριστριών, με μίσθωση σύμβασης…
Σελίδα 27 από 27