Ανακοίνωση για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με ιατρούς

H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 5 άτομα (ιατρούς) για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, συνολικήςδιάρκειας έως ενός έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που υπάρχουν παρακάτω στα συνημμένα αρχεία, έως και την Δευτέρα 14/1/2019.-