Πρόσληψη 17 ατόμων από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την πραγματοποίηση εικαστικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Ειρήνης 17, Άγιος Δημήτριος, 2ος όροφος, έως τις 7/11/2018 και ώρες 9:00 έως 12:00.-