Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη σύναψη σύμβασης…
H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 5 άτομα (ιατρούς) για την κάλυψη περιοδικών ή…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο με αντικείμενο την…
Η Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Δήμου Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την πραγματοποίηση…
Σελίδα 1 από 27