Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών, για την προμήθεια 9 φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών της…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την “Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου, Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας, για…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για:Α. “Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος, ασβέστης, τσιμέντο, τούβλα κ.λπ)”.Β. “Προμήθεια στεγανωτικού μονωτικού υλικού για την μόνωση προβληματικών ταρατσών…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.Καταληκτική…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία "Μεταφορές προσώπων".Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55,2ος όροφος) την Τετάρτη 21…
Σελίδα 1 από 29