Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών, για την προμήθεια 9 φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών της…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την “Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου, Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας, για…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου κατασκευής του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για:Α. “Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος, ασβέστης, τσιμέντο, τούβλα κ.λπ)”.Β. “Προμήθεια στεγανωτικού μονωτικού υλικού για την μόνωση προβληματικών ταρατσών…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.Καταληκτική…
Σελίδα 1 από 37