Προνοιακά επιδόματα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου

Τα προνοιακά επιδοματα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2018, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018.-