Κατανομή θέσεων της εμποροπανήγυρης του Αγίου Δημητρίου

Μετά την έγκριση του υπ' αρ. πρ. 31429/02-10-2018 Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης, για την κατανομή των θέσεων της εμποροπανήγυρης, που θα πραγματοποιηθεί κατά τις 25, 26 και 27 Οκτωβρίου 2018, εν όψει της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Δημητρίου, ανακοινώνονται οι επιτυχόντες/όυσες και επιλαχόντες/ούσες που προέκυψαν από τη δημόσια κλήρωση της 27ης-9-2018.

Δείτε παρακάτω το συνημμένο αρχείο.-