Απόφαση Δημάρχου για εξουσιοδότηση για υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος διατάκτη

Με απόφαση της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, Μαρίας Ανδρούτσου, εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων, πλην της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και σε περίπτωση απουσίας τους, οι αναπληρωτές τους, όπως υπογράφουν και υποβάλλουν το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη. Περισσότερα...