Προνοιακά επιδόματα Ιουλίου - Αυγούστου

Τα προνοιακά επιδοματα Ιουλίου - Αυγούστου, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018.-