Δεν θα λειτουργήσει το Ανταλλακτικό Παζάρι Βιβλίου την Παρασκευή 27 Ιουλίου

Παζάρι βιβλίου Προσοχή! Αυτή την Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018, το Ανταλλακτικό Παζάρι Βιβλίου ΔΕΝ θα λειτουργήσει Προσοχή! Αυτή την Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018, το Ανταλλακτικό Παζάρι Βιβλίου ΔΕΝ θα λειτουργήσει