Πρόβλημα στην αποκομιδή των απορριμμάτων

kauarh polh

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Φυλής, τα προγράμματα αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου θα εκτελούνται πολύ περιορισμένα κατά τις επόμενες ημέρες.

Η αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά, δήλωσε ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί έως την Πέμπτη 14-6-2018, οπότε και θα ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους στο χώρο εναπόθεσης των απορριμμάτων.

Παρακαλείσθε να περιορίσετε την απόθεση των οικιακών απορριμμάτωνστους κάδους στα απολύτως αναγκαία, ώστε μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα να μην υπάρξουν δυσάρεστες επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία.-