Έναρξη λειτουργίας του Συστήματος "Μητρώο Πολιτών"

mhtrvo politvn

Σύμφωνα με την υπ' αρ. ΤΑΔΚ οικ. 5/2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, η 22η Ιανουαρίου 2018 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Συστήματος "Μητρώο Πολιτών".

Πρόκειται στην ουσία για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με 1.036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, μέσω της οποίας αναμένεται να γίνουν πιο απλές ορισμένες διοικητικές διαδικασίες και να μειωθεί η σχετική γραφειοκρατία.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες:

  • Από την Παρασκευή 12-1-2018 και ώρα 15:00 έως και την Κυριακή 21-1-2018 και ώρα 15:00, παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων της χώρας.
  • Από την Τρίτη 16-1-2018 και ώρα 15:00 έως και την Κυριακή 21-1-2018 και ώρα 15:00, παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και ως εκ τούτου δεν θα καταχωρίζονται και δεν θα εκτυπώνονται ληξιαρχικές πράξεις.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ...ΕΔΩ.-