Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Συνεργασία Κοινωνικής Υπηρεσίας και ΕΕΕΕΚ

eeeek 14-10-2016 01

Μια σπουδαία συνεργασία ξεκίνησε μεταξύ της Κοινωνικής Υπηρεσίας -συγκεκριμένα της δομής του Κοινωνικού Συσσιτίου της πόλης- και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) που στεγάζεται στο Δήμο μας.
Για τον υπόλοιπο Οκτώβριο και ολόκληρο τον Νοέμβριο του 2016 οι σπουδαστές του ΕΕΕΕΚ θα ετοιμάζουν το επιδόρπιο που θα δίνεται στους ωφελούμενους συμπολίτες μας του Κοινωνικού Συσσιτίου κάθε Παρασκευή.
Η συνεργασία αυτή του Δήμου μας με το ΕΕΕΕΚ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην τοπική κοινωνία και της εμπλοκής τους στη ζωή της πόλης, υποστηρίζοντας μάλιστα ευπαθείς οικονομικά κοινωνικές ομάδες.-

eeeek 14-10-2016 02