Ο Εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας.

Δυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιώματων τους και ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο στη ζωή μας.

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την ανιδιοτελή προσφορά και μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους και μεθοδολογίες. Συνιστώντας στάση ζωής, δρα θετικά, και στον εθελοντή, και στον αποδέκτη της προσφοράς είτε είναι άνθρωποι είτε ζώα είτε το Περιβάλλον είτε μία έννοια.

Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου μπορείτε να γίνετε εθελοντές και να προσφέρετε στην πόλη και τους συμπολίτες σε διάφορους τομείς, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας και το χρόνο που διαθέτετε.

Συμπληρώστε τη φόρμα εθελοντισμού και ελάτε να γνωριστούμε από κοντά.

 

Προσωπικά Στοιχεία

Στοιχεία Επικοινωνίας


Εκπαίδευση και Ικανότητες

Ξένες ΓλώσσεςΕργασιακή Εμπειρία

Εθελοντική ΕμπειρίαΔιαθεσιμότητα

Τομείς που ενδιαφέρεστε


Σημειώνεται ότι τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην παρούσα αίτηση θα διατηρηθούν στο αρχείο του Δήμου Αγ. Δημητρίου, δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την εθελοντική συμμετοχή στα προγράμματα του Δήμου, και δεν πρόκειται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 10 ν. 2472/1997.