Περιβάλλον

Περιβάλλον


Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού Περιβάλλοντος, ιδίως μέσα στο πυκνοδομημένο, βεβαρημένο αστικό χώρο αποτελεί ζωτική προτεραιότητα για το Δήμο Αγ. Δημητρίου που φροντίζει να δημιουργεί και να αναδεικνύει τις «πράσινες» πλευρές της πόλης.
Βασικοί πυλώνες της ‘βιώσιμης πόλης’ αποτελούν η προστασία του Περιβάλλοντος και η ανάπτυξη “πράσινων” στρατηγικών αστικής διαχείρισης, στοιχεία και τα δυο ζωτικά τόσο για την οικονομική βιωσιμότητα της πόλης του Αγ. Δημητρίου, όσο και για την ανταγωνιστικότητά της.
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου αντιμετωπίζει το περιβάλλον της πόλης ως ‘αστικό οικοσύστημα”, λαμβάνοντας υπόψη το «όλον» δηλαδή τις ιδιαιτερότητες της πόλης, τους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα και τον αέρα.
Η αναζήτηση των συστατικών της βιώσιμης πόλης χρειάζεται ειδική, σαφή και εξειδικευμένη γνώση η οποία αποκτάται καθημερινά, μέσα από τη σύναψη ισχυρών συνεργασιών για το Περιβάλλον και την ανάπτυξη διαλόγου με ειδικούς και επιστήμονες του χώρου.


Ανακοινώσεις

 

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη διευθέτηση πολεοδομικών ζητημάτων που εκκρεμούν για το χώρο του Ασυρμάτου, γίνεται με την ανάρτηση της απόφασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), η…

Η Μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018 Γράφτηκε από τον

Το Τμήμα Πολεδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δίνει στη δημοσιότητα τη "Μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης, από οδό Σαρανταπόρου έως την εκβολή του", επιζητώντας τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων, όσον αφορά στον καθορισμό των οριογραμμών, άλλων φορέων, όπως είναι οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, η Δ/νση Συντονισμού Δασών, η Δ/νση Υδάτων, η Κτηματική Υπηρεσία κ.ά. για θέματα της αρμοδιότητάς τους, αλλά και πολιτών και συλλόγων.-

download

Τεχνική έκθεση

Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών

Τεύχος φωτογραφικής τεκμηρίωσης

Χάρτες και σχέδια


 

Ο Δήμος Αγίου Δημήτριου επιλέχθηκε με επιτυχία για το ευρωπαϊκό έργο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής: "BEACON_Bridging European and Local Climate Action” («Γεφύρωση της Ευρωπαϊκής και Τοπικής Δράσης για το Κλίμα»)…
Σημαντική ποσότητα χώματος που απομακρύνθηκε από το Δημοτικό Στάδιο, λόγω των εργασιών τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα υψηλών προδιαγραφών, μπήκε στον κύκλο μιας ιδιότυπης "ανακύκλωσης" και αξιοποίηθηκε για τον εμπλουτισμό διαφόρων μικρών…
Σελίδα 1 από 25