Πέμπτη, 03 Ιανουαρίου 2019

Δεν θα λειτουργήσει η Δημοτική Ιματιοθήκη την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Δημοτική Ιματιοθήκη

 

Προσοχή! Αυτή την Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019, η Δημοτική Ιματιοθήκη ΔΕΝ θα λειτουργήσει.-