Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στα Δημοτικά Ιατρεία

Αιμοδοσία

Η Τράπεζα Αίματος του Δήμου Αγ. Δημητρίου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, ώρες 13:00 - 17:30 και την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, ώρες 9:30 - 13:00, στα Δημοτικά Ιατρεία (Θεσσαλίας 10).
Όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα, μην αμελήσετε να διαθέσετε λίγο χρόνο. Η προσφορά σας θα είναι ανεκτίμητη.-