Εθελοντική αιμοδοσία στα Δημοτικά Ιατρεία • Τετάρτη 9 Μαΐου 2018

aimodosia 9-5-2018

Η Τράπεζα Αίματος του Δήμου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 από ώρα 13:30 έως 17:30, στα Δημοτικά Ιατρεία (Θεσσαλίας 10).
Όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα, μην αμελήσετε να διαθέσετε λίγο χρόνο. Η προσφορά σας θα είναι ανεκτίμητη.-