Εθελοντική αιμοδοσία στα Δημοτικά Ιατρεία • Νοέμβριος 2017

Η Τράπεζα Αίματος του Δήμου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, ώρες 15:00 - 19:00 και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, ώρες 9:00 - 13:00, στα Δημοτικά Ιατρεία (Θεσσαλίας 10).
Όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα, μην αμελήσετε να διαθέσετε λίγο χρόνο. Η προσφορά σας θα είναι ανεκτίμητη.-

aimodosia 29-11-2017