Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στα Δημοτικά Ιατρεία • Νοέμβριος 2016

Η Τράπεζα Αίματος του Δήμου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, ώρες 15:00 - 19:00 και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, ώρες 9:00 - 13:00, στα Δημοτικά Ιατρεία (Θεσσαλίας 10).
Όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα, μην αμελήσετε να διαθέσετε λίγο χρόνο. Η προσφορά σας θα είναι ανεκτίμητη.-

Αιμοδοσία 9-11-2016