Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Από 20 Μαΐου, οι εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

anakoinvsh 2016

Από τον Οργανισμό Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνεται ότι αρχίζουν την 20η Μαΐου  και λήγουν την 15η Ιουνίου 2016 οι εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αγίου Δημητρίου, για τη σχολική περίοδο 2016 - 17.

Στους Παιδικούς Σταθμούς εγγράφονται τα παιδιά, που έχουν συμπληρώσει τα 2 έτη της ηλικίας τους στις 31/3 /2016 και στα βρεφικά τμήματα τα παιδιά, που έχουν συμπληρώσει το 1ο έτος της ηλικίας τους στις 31/3 /2016.

Tα έντυπα εγγραφής μπορείτε να βρείτε παρακάτω στα συνημμένα αρχεία, ενώ διατίθενται και από τους Παιδικούς Σταθμούς, τα γραφεία του ΟΠΚΑΠ και το Δημαρχείο.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2132007731 - 32 - 13.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από:
• Εργαζόμενες μητέρες κατά προτεραιότητα.
• Άνεργες μητέρες ΜΟΝΟ σε περίπτωση που εμπίπτουν σε κοινωνικά κριτήρια (μονογονεϊκές, πολύτεκνες, ΑΜΕΑ, άνεργοι και οι δύο γονείς, άποροι, κ.λπ.).
• Για τις υπόλοιπες άνεργες μητέρες οι αιτήσεις εγγραφής των παιδιών για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, κατατίθενται μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.
• Οι εργαζόμενες μητέρες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής του παιδιού τους και μέσω ΕΣΠΑ, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ύψος του εισοδήματος που ορίζει κάθε φορά η ΕΕΤΑΑ
• Οι Παιδικοί Σταθμοί Αγίου Δημητρίου είναι μία δωρεάν κοινωνική δομή, που δεν επιβαρύνει τους πολίτες με τροφεία και για το λόγο αυτό διαθέτουν το 70% της δυναμικότητάς τους στο ΕΣΠΑ.-