Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2017

Μια "δημιουργική" χρονιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης

Συνοπτική αποτύπωση μιας ιδιαίτερα "δημιουργικής" χρονιάς του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Αγ. Δημητρίου.-


Πολυμέσα