Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Μοριοδότηση αιτήσεων συμμετοχής στα κατασκηνωτικά προγράμματα του 2018

kataskhnvsh 2018  01

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ), σας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η καταχώριση των αιτήσεων που έγιναν για τη συμμετοχή παιδιών στα προγράμματα της Δημοτικής Κατασκήνωσης κατά τη φετινή περίοδο.

Παρακάτω, στα συνημμένα αρχεία, μπορείτε να βρείτε:
• Την κατάσταση της τελικής μοριοδότησης, ώστε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων.
• Την υπ’ αρ. 42/2018 απόφαση του ΟΠΚΑΠ με την οποία ορίζονται τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων
• Έντυπο υποβολής ένστασης.

Σημειώνεται ότι τα παιδιά των υπαλλήλων του Δήμου, που θα γίνονται δεκτά πέραν της δυναμικότητας, σε ποσοστό 10% και εφ' όσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση που αναρτάται, αλλά θα ανακοινωθούν με τις οριστικές καταστάσεις που θα αφορούν στην κάθε κατασκηνωτική περίοδο.   

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από 15 έως 18 Μαΐου 2018, ώρες 8:00 – 16:00, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης και Παναγοπούλου 2 - Τηλ.: 210 9845703.

Οι καταστάσεις των επιλεγέντων παιδιών, ανά περίοδο, θα αναρτηθούν μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων.-

Κατάσταση μοριοδότησης κατασκήνωσης 2018

Κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων

Έντυπο υποβολής ένστασης