Ανακύκλωση

Ανακύκλωση


Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου δίνεται μεγάλη προτεραιότητα στα θέματα της Ανακύκλωσης.
Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. 

Στη διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά. Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία την ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο.
 
Τα οφέλη της Ανακύκλωσης είναι πολλαπλά τόσο για το Περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο:

 • Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους
 • Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση
 • Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος)
 • Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων
 • Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης
 • Προστατεύεται η υγεία των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται ένα  καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές
 • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς εναλλακτικών θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη, αλλά και στην Ανακύκλωση
 • Δημιουργείται στους πολίτες αίσθημα προσφοράς και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου συμμετέχει στα εξής συστήματα Ανακύκλωσης τα οποία απευθύνονται στους δημότες:  

 • Ανακύκλωση Συσκευασιών (μπλε κάδος)
 • Κομποστοποίηση
 • Ανακύκλωση γυαλιού
 • Ανακύκλωση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών συσκευών (Για μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές η συλλογή γίνεται στην Αγ. Δημητρίου 321, για μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές υπάρχει κάδος στο ισόγειο του Δημαρχείου)
 • Ανακύκλωση λαμπτήρων (ισόγειο Δημαρχείου)
 • Ανακύκλωση Χαρτιού (σημεία που βρίσκονται οι κάδοι)
 • Ανακύκλωση μπαταριών (Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου)

Δράσεις Ανακύκλωσης που αφορούν στις υπηρεσίες του Δήμου:

 • Ανακύκλωση μελανιών και τόνερ 
 • Ανακύκλωση ορυκτελαίων των οχημάτων του Δήμου
 • Ανακύκλωση ελαστικών των οχημάτων Δήμου
 • Απόσυρση – ανακύκλωση των οχημάτων του Δήμου

 


Ανακοινώσεις

 

Συνεχίζεται στο Δήμο μας το πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, στους ειδικούς μπλε κώδωνες συλλογής, με σκοπό την αξιοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων…
Σελίδα 2 από 2