Ανακύκλωση γυαλιού

Ανακύκλωση γυαλιού


Το σύστημα Ανακύκλωσης γυαλιού στοχεύει στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν και απορρίπτουν μεγάλες ποσότητες γυάλινης συσκευασίας, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καταλήγουν στα απορρίμματα. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι τα μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες και κέντρα διασκέδασης. 

Οι μπλε κώδωνες στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, προς το παρόν βρίσκονται στα σημεία:

  • Αγίου Δημητρίου 52 και πεζόδρομος Α. Παπανδρέου
  • Αγίου Δημητρίου και Καράμπαμπα, επί της Καράμπαμπα
  • Διογένους και Παπαναστασίου.

Το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό ανακύκλωσης γυαλιού στοχεύει καταρχήν σε επιχειρήσεις, σαφώς και δεν αποκλείει τη συμμετοχή και των νοικοκυριών.


 Νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού
Ας σκεφτούμε "γυαλίγο" την Ανακύκλωση

Μ' αυτό το σύνθημα, η Ε.Ε.Α.Α. εγκαινιάζει επιπλέον ρεύμα συλλογής γυάλινων συσκευασιών (μπλε κώδωνες), παράλληλα με το υφιστάμενο ρεύμα του μπλε κάδου.
Σ' αυτή την καινούργια διαδικασία συμμετέχει και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, ευαισθητοποιημένος πάντα σε ζητήματα που αφορούν στην καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, με απώτερο σκοπό την προστασία του Περιβάλλοντος. Το νέο αυτό ρεύμα θα στοχεύει στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν και απορρίπτουν μεγάλες ποσότητες γυάλινης συσκευασίας οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καταλήγουν στα απορρίμματα. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι τα μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ. Το έργο είναι συμπληρωματικό στο υφιστάμενο έργο του μπλε κάδου που ήδη γνωρίζουμε όλοι. Η Ε.Ε.Α.Α. έχει την ευθύνη της συλλογής και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ενημερώνει το Δήμο για τα αποτελέσματα του έργου.

Ανακύκλωση γυαλιού


Για την επιτυχία του εγχειρήματος θα οργανωθούν επικοινωνιακές – ενημερωτικές δράσεις. Σ' αυτή την αρχική φάση οι μπλε κώδωνες τοποθετήθηκαν σε τρία σημεία: Αγίου Δημητρίου 52 και Α. Παπανδρέου, στην πλατεία. Αγίου Δημητρίου και Καράμπαμπα, επί της Καράμπαμπα. Διογένους και Παπαναστασίου.
Η Ε.Ε.Α.Α. έχει ήδη ενημερώσει τις επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά σ αυτά τα σημεία (δισέλιδο φυλλάδιο και τσάντες).
Το γεγονός ότι το ρεύμα αυτό στοχεύει κατ' αρχήν σε επιχειρήσεις σαφώς και δεν αποκλείει τη συμμετοχή και των νοικοκυριών.
Σε επόμενη φάση ο Δήμος θα οργανώσει ενημερωτική καμπάνια, με στόχο την επέκταση του ρεύματος και σε άλλα σημεία.


Ενημερωτικό έντυπο για την ΕΕΑΑ


 Ανακοινώσεις

 

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), υλοποιεί πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού, προκειμένου να μην καταλήγουν στα κοινά απορρίμματα οι γυαλινες συσκευασίες. Για το σκοπό…
Συνεχίζεται στο Δήμο μας το πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, στους ειδικούς μπλε κώδωνες συλλογής, με σκοπό την αξιοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων…