Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών


Η Ανακύκλωση του παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα του Περιβάλλοντος.

Ανακυκλώνοντας τις παλιές συσκευές:

  • Συνεισφέρουμε σημαντικά στη μείωση της εξόρυξης  των φυσικών πόρων και της επιβάρυνσης του Περιβάλλοντος από τις παραγωγικές διαδικασίες
  • Συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω του περιορισμού των παραγωγικών διαδικασιών
  • Μειώνουμε την εκπομπή αερίων που συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου
  • Μειώνουμε σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων και περιορίζουμε τον κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες.

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου συμμετέχει στην Ανακύκλωση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών συσκευών. Για μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές η συλλογή γίνεται στην οδό Αγ. Δημητρίου 321, για τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές υπάρχει μικρός κάδος στο ισόγειο του Δημαρχείου.

Για ανακύκλωση ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, καλέστε την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στα τηλ.: 210 9811 328 • 210 9889 945.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.electrocycle.gr/site/