Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Ο ρόλος της οδικής ασφάλειας στη βιώσιμη ανάπτυξη

save lives 2017

Ο οδηγός "Save Lives - Δέσμη μέτρων για την οδική ασφάλεια" εκδόθηκε στα αγγλικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2017 για να βοηθήσει τις χώρες που προσπαθούν να μειώσουν δραστικά τον αριθμό των τροχαίων συγκρούσεων και των θυμάτων τους. Η ελληνική έκδοση είναι μια πρωτοβουλία του πανελλαδικού συλλόγου "SOS Τροχαία Εγκλήματα".

Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 περιλαμβάνει έναν φιλόδοξο στόχο, να μειώσει κατά 50% τους θανάτους και τους τραυματισμούς από τις οδικές μετακινήσεις μέχρι το 2020.

Οι κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της Δεκαετίας Δράσης έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο:
α) στην υιοθέτηση και επιβολή νέων νόμων για την οδική ασφάλεια που αφορούν κινδύνους όπως η υπερβολική ταχύτητα,
β) στον επανασχεδιασμό των δρόμων με προστατευτικές υποδομές π.χ. πεζοδρόμια, και
γ) στη διασφάλιση ότι τα οχήματα διαθέτουν συστήματα προστασίας.

Παρ' όλα αυτά, οφείλουν να επιταχύνουν γρήγορα τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 3.6.

Έτσι οι κυβερνήσεις θα εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει επανειλημμένα, ξεπερνώντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, ιδιαίτερα τη μοιρολατρεία, τη λανθασμένη αντίληψη ότι οι οδικές συγκρούσεις συμβαίνουν τυχαία και ότι δεν μπορούν να προβλεφθούν. Θα σημαίνει επίσης ότι παύουν να θέτουν ως τελευταία προτεραιότητα την οδική ασφάλεια και να επιμένουν σε παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα δεν είναι αποτελεσματικές. Περισσότερα...