Δημοτική Αστυνομία

Δημοτική Αστυνομία


 

 

Επανασυστάθηκε, λειτουργεί και ζητάει τη συνεργασία των πολιτών στα θέματα της αρμοδιότητάς της, η Δημοτική Αστυνομία στο Δήμο μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 15371