Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις


Προσοχή! Από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 θα γίνει προσωρινή αντιδρόμηση της οδού Αμαλίας στο τμήμα της από την οδό…
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της πόλης με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και…
Έχοντας υπόψη σειρά αιτημάτων δημοτών, αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των σχετικών διατάξεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η Δήμαρχος…

Οδηγώ προσεκτικά! Παρκάρω σωστά!

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της πόλης με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και…
Έχοντας υπόψη σειρά αιτημάτων δημοτών, αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των σχετικών διατάξεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η Δήμαρχος…
Σελίδα 1 από 3