Το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου θέλοντας να ρυθμίσει τη χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα τα οποία αδειοδοτεί και προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή συνύπαρξη κατοικιών και επιχειρήσεων, προέβη στη λήψη της με αρ. 107/2014 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση του την Τρίτη 18/03/2014.